Галерия

Образованието и възпитанието са единен процес.

Образованието е непрекъснат процес. Човек може да се учи навсякъде и от всичко.

Обучението е свързано с уникалната неповторимост на личността.

Учителят трябва да практикува това, което преподава. Той е модел за поведение на децата.

Една от първите и най-важни мисии на учителя е да създаде и да поддържа вътрешна мотивация за учене и желание за работа у учениците.

Училището е като дом. Децата идват с желание на училище.

Трудът е награда и поощрение, а не наказание.

Човек трябва да може да спазва различни видове правила и регламенти.

Толерантност и допустимост към чужди мнения и позиции.

За да бъдем прогресивни, трябва да съчетаваме традицията и бъдещето.

Знанията и информацията трябва да имат енциклопедичен характер.

Взаимодействие и интегриране между отделните дисциплини.

Ненасилието е начин на мислене и форма на живот.

Темите, в които има насилие, са сведени до минимум, но природните закони и естествените процеси се представят такива, каквито са.