Галерия

Записването на учениците става след събеседване с родителите, посещение в Сладка вода и запознаване с правилата и условията в училището. За приетите в първи клас ученици се организира едноседмичен лагер в базата на училището. Кандидатите за първи клас и за подготвителната група трябва да са физически и физически здрави.

Уилището е лицензирано със заповед на Министъра на образованието РД 1424/25.V.1992г., ДВ бр. 44/1992г.

Адрес на училището: с. Сладка вода, община Дългопол, област Варна
мобилен: 0887 141258