Галерия

Човечеството е част от еволюционен процес, който ни прави отговорни и задължени към миналото и бъдещето.

Една от целите на училището е да се разработи нова образователна система, наречена конструктивно обучение. Същността на конструктивното обучение е следната: знанията и информацията, които учениците получават, са основни, ключови, конструктивни за всяка отделна дисциплина. Когато децата усвоят един скелет от съществена информация, натрупването на детайлите е въпрос на време, на интереси и на жизнен опит. Тази система дава възможност за енциклопедичност на знанията. Разширени са учебните програми по всички учебни дисциплини. Разработени са нови помагала.
Животът в училището развива у децата отговорност, самостоятелност, умение за работа в екип, творческо мислене, свободен дух. Престоят в училището оказва трайно положително влияние върху тяхното мислене, интереси, мироглед, морал и светоусещане.