Галерия

 

Училището е начално - от I до IV клас. Организирано е като пълен пансион от понеделник до петък в село Сладка вода.

В една паралелка има не повече от 12 ученици. Работи се по сезонни програми, свързани с възможностите за натоварване през есента, зимата и пролетта.

В учебната зала децата са подредени в полукръг. Част от занятията се провеждат сред природата. Често се правят походи. Дневният режим е съобразен с жизнения ритъм на децата. Изпитването се провежда под формата на свободни разговори и тестове. Наблюдава се поотделно всеки ученик.

Училището е като дом. В училищната сграда всички се събуват. Децата сами чистят стаите си, учебните сгради и се грижат за конете. С удоволствие помагат в кухнята. В училището се изграждат навици за лична организация и самодисциплина. Учениците имат достатъчно време за разходки, игри и занимания по интереси. Особено внимание обръщаме на създаването на хранителни навици и здравен режим. От петък до понеделник учениците почиват при родителите си.

Целта на основателите на училището е да бъдат създадени подходящи условия за развитието на качествата на будни и даровити деца.