Галерия

В училището се работи по разширени учебни програми с допълнителни помагала, част от които са мултимедийни продукти.

Голяма част от учебните занятия се провеждат сред природата.

Учителите, възпитателите и лекторите работят допълнително с учениците в групи по интереси.

В училищния пансион децата развиват свое общество, своя естествена социална среда.

Диалогът с учениците е основен метод на общуване.

Темпото на преподаване на нова информация зависи от усвояването й.