Галерия


През лятото в базата на училището се провеждат пленери по изкуства за деца, еколагери и обучения сред природата.

Пленери: под ръководството на трима художници децата проектират и изработват релефни надписи на глаголица върху камък, декоративни пана и елементи от български шарки, стъклописи.

Еколагери: под ръководството на водачи на групи децата работят по следните теми: животът на птиците, изработване и поставяне на къщички за птици, оборудване и поведение по време на походи, животът на земноводните и влечугите, кръговрат на живота в природата, взаимодействие на човека с околната среда, ориентиране и рисуване на карти на защитена местност “Водениците”.