Галерия

Валентина Бакалова
учител

Кина Йорданова
учител

Марина Георгиева
класен ръководител на III клас; преподава астрономия, анатомия и гражданско образование

Миряна Пеловска
възпитател на I и II клас
учител по рисуване

Шанай Ахмедова
възпитател на III и IV клас

Бояна Койнова
преподавател по стъклопис

Никола Койнов
преподавател по двигателна култура