Галерия

Във връзка с изискванията на съвременния тип общества една от основните цели на училището е да се формира у децата нов комплекс от качества за: обработване, организиране и интерпретиране на информация, комуникативност, глобално мислене, бърза мобилизация, продължително и максимално концентриране, бързи мозъчни реакции, боравене с универсални езици, умение за релаксация, търпение, постоянство и др.

Друга цел е да бъде създадено училище - модел за съвременно българско образование, опирайки се на нашите традиции и приемайки прогресивното от други образователни системи.

Училището е място, където децата съхраняват индивидуалността си, следват своето естествено развитие и практически се подготвят да бъдат адекватни участници в бъдещите форми на общества и култури.

Учениците получават познания за произхода и развитието на българската нация и култура.

Децата придобиват умения за ориентиране и реализиране в различни социални среди.

Създадена е подходяща среда за развиване на детския интелект.

Ние учим децата да мислят глобално и да действат локално.